Send oss epost Send epost

Kurs og utdanninger

Hele eller deler av utdanningene kan inkluderes i en bedriftsintern coachutdanning - tiltrekk og behold nøkkelpersonell!

Du lærer praktiske metoder og verktøy for selvutvikling, målsetting og inspirasjon.  Du får også ta del i hemmeligheten bak god kommunikasjon, som er sentralt i det meste du foretar deg.

Undervisningen er lagt opp slik at du samtidig kan jobbe med egne tema og mål under utdannelsen. Slik vil du oppnå enda mer av det som er viktig og riktig for deg, uansett utgangspunkt.

Sertifiseringene gir grunnlag for medlemskap i blant annet: ICN - International Coach , Trainer and Therapist Network

Velg mellom følgende utdanninger:

 • NLP Practitioner
 • NLP Master Practitioner
 • Sertifisert Coach
 • Coachingskole

NLP & Enneagram Kurs

NLP Practitioner

På NLP Practitioner lærer du grunnleggende NLP, og du får en solid plattform for personlig og profesjonell vekst. Du får her ta del i et spennende fagfelt, som du allerede fra starten av kan oppleve fordelene av.

Opplev en moderne NLP Practitioner utdannelse med kombinasjon av intensiv undervisning og selvstudium, hvor det hele integreres gjennom effektive øvelser underveis.

På NLP Practitioner lærer du grunnleggende NLP og Coaching samtidig som du kan jobbe med dine egne tema og mål under utdannelsen. Dette gir deg gir ett supert utgangspunkt for selvledelse og personlig vekst.

Her får du en moderne NLP Practitioner utdannelse med kombinasjon av selvstudium og intensiv undervisning, og hvor det hele integreres gjennom effektive øvelser underveis.

 

NLP Practitioner inneholder:

Selvledelse gjennom:

Kommunikasjon
Lær NLP-kommunikasjonsmodellen som viser hvordan vi mennesker filtrerer, behandler, og påvirkes av informasjonen rundt oss.
Lær de 3 hovedmåter vi kommuniserer på. Bli bevisst på hvilken du bruker, og lær å avdekke hvilken andre bruker. Slik når du bedre frem med din kommunikasjon, og skaper flere og bedre relasjoner.
Les andres kroppsspråk og tilpass din kommunikasjon for å skape tillit. Verbalt – nonverbalt, bevisst – ubevisst.

Målsetting/motivering
Lær deg metoder for effektiv målsetting, som virkelig øker sjansen for å nå flere av dine mål
Lær deg bevisstgjøring av egne verdier og som er viktig for deg, og hva du trenger for å få dem oppfylt. Bruk det sammen med en 6 trinns effektiv metode for motivasjon, måloppnåelse og problemløsing

Språket
Få mer kraft og kontroll i din måte å bruke språket ditt på – Bruk språket til å lede bedre, og sammen med klargjørende spørsmålsstilling får du mer gjennomslagskraft. Bruk språket i en enkel metode for støttende og konstruktiv feedback, og merk forskjellen. Lær enkle måter for programmerende språkbruk

Sanser/opplevelser
Lær deg å gjenskape og etablere ressursfulle tilstander til bruk også der de, inn til nå, ikke brukes. Koble inn sansene på en enda mer detaljert måte og få flere støttende opplevelser.
Lær å endre opplevelse gjennom bruk av tidslinje og ulike perspektiver på situasjoner, skift mellom ulike oppfattelsesposisjoner og få tilgang til enda mer informasjon om spesielle situasjoner som feks intervju, møter og konflikter

Balanse
Stopp det indre slagsmål – en del av deg vil, en annen del holder igjen. Lær en praktisk måte å balansere dette på.
Lær deg å endre fra begrensende overbevisninger til støttende overbevisninger. Hvor har vi disse overbevisningene fra, og er de egentlig sanne? Hvilke støtter deg, og hvilken kan du med fordel gi slipp på? Og hvilken ny overbevisning ville du ha nytte av?

Vaner/uvaner
Lær om strategier og hvordan de er bygget opp, så kan du enklere endre dine egne til mer støttende strategier (mønstre, vaner, uvaner).

Kreativ
Øk kreativiteten, få frem ideer og realiser flere av dine planer
Utforsk dine drømmer, og få konkrete planer du trenger for å nå drømmen

Coaching
Lær en super modell for å støtte deg selv og andre til måloppnåelse. Ta i bruk innholdet i beskrivelsen over, og coach deg selv eller andre


Passer for: Deg som vil ha en grunnutdanning i personlig og faglig utvikling. Alle som vil bli sin egen eller andres coach. Ledere, medarbeidere og private som vil videre i livet, personlig eller profesjonelt
Opptakskrav: Lyst
Studiepakke: Sendes ut ved bekreftet påmelding (DVD og CD)
Betaling: Faktura for hele kurset sendes normalt ved påmelding. Innbetalingen kan deles opp, betal for eksempel før hver modul. Kontakt Hugo for individuell betalingsordning

 

Personlig utbytte av NLP Practitioner:

 • Få dypere kjennskap til hva som er viktig og riktig for deg
 • Sett mål og nå mål på en motiverende måte
 • Endring av uvaner og tanker/følelser som begrenser deg
 • Bruke språket ditt på en ny og slagkraftig måte
 • Finne, og bruke dine sterke ressurser på enda flere områder
 • Utnytte dine kreative sider og realiser dine planer
 • Ta store steg i din selvutvikling til bruk i din hverdag
 • Bedre din kommunikasjon (med deg selv og andre)
 • En ny verden av praktiske verktøy og en solid plattform for egenutvikling og selvledelse
 • Oppleve positive forandringsprosesser
 • Skifte fokus fra problem til muligheter, utvid ditt perspektiv

I NLP linkes effektiv kommunikasjon og positiv psykologi med praktiske metoder for hvordan integrere dette i din hverdag, jobb og privat!

Pris: 22 500,-
Inkluderer: Studiepakke, kursmateriell, sertifisering, kaffe/te/frukt,

For datoer, se Kurskalender

Mer info:
NLP & Enneagram Trainer
HR Coach
Hugo André Hope
Mobil: 920 20 933
Mail: hugo@nlputvikling.no

Kurs

NLP Master Practitioner

På NLP Master Practitioner videreutvikles det du lærte på NLP Practitioner, og du lærer en rekke nye teknikker og metoder for personlig utvikling og til bruk ved coaching av andre. Du vil oppleve en enda større helhet i din NLP. Dette er steg 2 på coacingutdannelsen.

NLP Master Practitioner inneholder:

Avansert Coaching
Mer om hvordan oppnå dypere rapport og dermed også større tillitt.
Kalibrering og effektiv macthing/pacing/leading.
Avanserte språkmønstre – meget klargjørende

Metaprogram
Forteller detaljer om deg som person, og beskriver personlighetstrekk i forskjellige situasjoner Vi bruker forståelsen av metaprogrammer for å skape rapport på et dypere nivå og hvordan vi kan bruke det i sammensetting av team og ved rekruttering.

Dypere verdiavklaring
Assister andre til bevisstgjøring og prioritering.

Visjon/misjon prosess
Gir en helhetlig og grundig forståelse om hva som er viktig og riktig for deg, og dermed også optimalt grunnlag for motivasjon og målsettingsarbeid.

Strategier og modellering
Lær av de beste. Studer eksperter og lær deg forskjellen som utgjør forskjellen, og hva du selv kan implementere til din fordel.

Forhandlingsmetode
Der du lærer å finne felles verdier og ønske og etter hvert også en løsning som aksepteres av partene.

Flere teknikker til endring av begrensende overbevisninger.

Passer for: Alle som vil videre i sin personlig og faglig utvikling
Opptakskrav: NLP Practitioner

Pris 22 500,-
Inkluderrer: Studiepakke, kursmateriell, sertifisering, kaffe/te/frukt

Personlig utbytte av NLP Master Practitioner:

 • En ekstra dimensjon i din NLP kunnskap
 • Flere teknikker og metoder
 • En dypere integrasjon av NLP
 • Bredere plattform for personlig utvikling og coaching av andre
 • Større trygghet i din NLP-bruk
 • Evne til å kombinere ulike teknikker
 • Kommunikasjon på dypere nivå
 • Utvikle deg som Coach

For datoer, se Kurskalender

Mer info:
NLP & Enneagram Trainer
HR Coach
Hugo André Hope
Mobil: 920 20 933
Mail: hugo@nlputvikling.no

Kurs

Sertifisert Coach

Dette er tredje og siste steg på veien til å bli Sertifisert NLP og Enneagram Coach.
Du vil som Sertifisert NLP og Enneagram Coach kunne jobbe profesjonelt mot privat- og bedriftsmarkedet. Du vil lære mer om ulike former for coaching, suksesskriterier for å lykkes som coach og om din coachingidentitet.

Personlig utbytte av Sertifisert Coach ved NLP Utvikling:

 • Trygghet i effektiv coaching
 • Kunnskap og erfaring med avansert coaching
 • Ulike personlighetstyper i en til en coaching – hva har det å si for rapport og resultat?
 • Bevisstgjøring av dine sterke og svake sider som coach – og en utviklingsplan i forhold til dette
 • Kunnskap om grupper; gruppeprosesser, gruppefunksjoner og mestre gruppecoaching
 • Ulike personlighetstyper i gruppecoaching - hva har det å si for rapport og resultat?
 • Lære terapeutiske teknikker
 • Etikk og standarder
 • Ulike former for coaching
 • Hvordan å komme i gang som profesjonell
 • Viktig i forholdet mellom Coach og klient
 • En rekke muligheter i arbeidslivet
 • Tett oppfølging under utdannelsen

Passer for: Alle som vil jobbe profesjonellt med coaching
Opptakskrav: NLP Master Practitioner

Personlig utbytte av Sertifisert Coach:
· Jobb profesjonelt som Coach
· Trygghet i effektiv coaching
· Kunnskap og erfaring med avansert coaching
· Kunnskap om grupper; gruppeprosesser, gruppefunksjoner og mestre gruppecoaching
· Ulike personlighetstyper i coaching - hva har det å si for rapport og resultat?

Pris: 22 500,-
Inkluderer: Kursmateriell, sertifisering, kaffe/te/frukt

 

For datoer, se Kurskalender

Mer info:
NLP & Enneagram Trainer
HR Coach
Hugo André Hope
Mobil: 920 20 933
Mail: hugo@nlputvikling.no

Kurs

Coachingskole

NLP Utvikling tilbyr en fullverdig coachingutdannelse innenfor NLP og Enneagrammet. Etter sertifisering kan du jobbe profesjonelt som Coach.

Inneholder:
NLP Practitioner (grunnutdanning) (del 1)
NLP Master Practitioner (videreutdanning) (del 2)
Sertifisert Coach (sertifisering) (del 3)

Det stilles krav til antall timer dokumentert praksis, før sertifisering.
NLP Utvikling hjelper til med å finne klienter til praksis.
Du har også mulighet til å være assistent på NLP Practitioner og NLP Master Practitioner .

Mer info:

NLP & Enneagram Trainer
HR Coach
Hugo André Hope
Mobil: 920 20 933
Mail: hugo@nlputvikling.no