Send oss epost Send epost

Bedrift

Hvordan utvikle og beholde de beste medarbeiderne? Kampen om de beste medarbeiderne tilspisses. Både med tanke på å tiltrekke seg de rette menneskene, og ikke minst å beholde dem.

Gjør dere nok for å være god på disse områdene?

 

 • Lei en HR Coach/Rådgiver
 • Etabler bedriftsintern utviklingsprogram
 • Sparring/Coaching til individ og teams
Hugo André Hope - NLP & Enneagram Trainer

CoreProfile - en ny dimensjon i din måte å lede og motivere på. Velg en personlig CoreProfile med coaching eller ta CoreTeamProfile inn i teamet. Les mer

Oversikt over noen muligheter til bedrifter:

 • Aktuelle tema
 • CoreProfile
 • CoreTeamProfile
 • Coaching
 • Gruppe coaching

NLP Utvikling AS - BedriftAktuelle tema:

Hva med å tilby coaching til individ og teams? Hvordan ville det vært å fått etablert en egen interntilpasset coachutdanning for nøkkelpersonell hos dere?


Bedriftsinternt Coachprogram

Inneholder suksesskriterier som gir:

·         Økt bevisstgjøring

·         Konkrete metoder for å utvikle deg selv og andre

·         Praktisk implementering

 
Tema som kan inngå i et utviklingsprogram::

Coachingmodellen
Bruk denne effektive samtalestrukturen for å støtte deg selv og andre til måloppnåelse. Modellen brukes med fordel i samtaler som medarbeidersamtaler, utviklingssamtaler og personlig og profesjonell måloppnåelse. Du kan coache og skape forandring uten å kalle det coaching

Kommunikasjonsteknikker 
Kommunikasjon er sentralt i alt vi foretar oss. Her lærer du å nå bedre frem med din kommunikasjon, og skape flere og bedre relasjoner. 
Få mer kraft og kontroll i din måte å bruke språket ditt på – Bruk språket til å lede bedre, og sammen med klargjørende spørsmålsstilling får du mer gjennomslagskraft. 
Lær om kommunikasjonsmodellen som viser hvordan vi mennesker filtrerer, behandler, og påvirkes av informasjonen rundt oss. .
Les andres kroppsspråk og tilpass din kommunikasjon for å skape tillit. Verbalt – nonverbalt, bevisst – ubevisst.

Effektiv målsetting og sterkere motivasjon
Her læres konkrete metoder for effektiv målsetting, bruk metoden til å assistere deg selv og andre til økt måloppnåelse.
Lær deg bevisstgjøring av egne verdier og viktige mål. Bruk det sammen med en 6 trinns effektiv metode for kraftigere motivasjon og måloppnåelse.
Øk kreativiteten, få frem ideer og realiser flere av dine planer, utforsk dine mål, og etabler konkrete planer du trenger for å nå disse

Prestasjonsverktøy 
Lær praktiske metoder for å heve prestasjoner til deg selv og andre

Elementene beskrevet over kan bygges på, og er en meget anvendbar grunnplattform for å få en coachende kommunikasjonsform til effektiv bruk både internt og eksternt.
Passer for deg som vil ha en grunnutdanning i personlig og faglig utvikling. Alle som vil bli sin egen eller andres coach og som vil ha større påvirkningskraft.

Deltakere kan bli internasjonalt sertifisert som Coach


Muligheten er mange!

Få skreddersydd tilbud

NLP Utvikling AS - BedriftCoreProfile - Utviklingsprogram med coaching

CoreProfile er et utviklingsprogram basert på Enneagrammet, av mange beskrevet som den dypeste og mest presise utviklingsmodell på markedet.
Med CoreProfile lærer du om egen og andre personlighetstyper. Du lærer masse om deg selv og andre mennesker mens du gjennomgår det interaktive CoreProfile-utviklingsprogrammet, og ikke minst når du får coaching i etterkant!

Et fantastisk utgangspunkt for lederutvikling, teamutvikling og coaching.

En CoreProfile inneholder personlige utviklingsområder, dine stress og trygghetsreaksjoner, økt bevissthet rundt sterke og svake sider, og grupperelasjoner.

Når du har tatt din personlige CoreProfile, får du:

 • Din personlige nettside, hvor du kan logge deg inn og se ditt resultat
 • En CoreProfile rapport med utviklingspunkter
 • Oppgaver som vil utvikle deg som leder, kollega, partner, foreldre osv.
 • Lese og skrive ut grundige beskrivelser for alle typer
 • Utdypende coaching fra en sertifisert CoreProfiler.

Pris: Avtales
Sted: I bedriften
Tid coaching: 60-90 minutter
Tid til besvarelse på nett: 45-60 minutter

BESTILL CoreProfile med coaching

NLP Utvikling AS - BedriftCoreTeamProfile

Med CoreTeamProfile jobber vi sammen med teamets sterke og svake sider, teamets fokusområder og ikke minst gruppesammensetninger.
Avhengig av teamsammensetningen og ønske/behov, gjennomgår vi tema som; forskjellige bakgrunn for motivasjon, ulike måter å løse/unngå konflikter på, potensielle utfordringer på team- og individnivå.

I tillegg får dere lære om drivkraften og motivasjonen bak adferden.
Dette er verdifull informasjon for deg som leder, og vil gi deg viktig innflytelse i din teamutvikling

Teamprofilen blir fulgt opp med temadag(er) der deltagerne selv er med på å oppdage teamets utfordringer og sterke sider. Dette hever prestasjoner og trivsel, og bringer resultater!

Pris: Avtales
Sted: Som regel i bedriften
Tid: Etter behov og ønsker

BESTILL CoreTeamProfile til deg og ditt team

 

NLP Utvikling AS - BedriftCoaching Bedrift

Selv om du er i en bedrift og skal utføre oppgaver for bedriften, så er du fremdeles en person med egne vaner, tanker, følelse, bilder og motivasjoner. Du vil ha din helt egen måte å utvikle deg på i forhold til for eksempel en kollega som ønsker å oppnå akkurat det samme.

Tema kan være:

 • Få større gjennomslagskraft
 • Å snakke i forsamlinger
 • Vanskelige medarbeidersamtaler
 • Å fordele ansvar/oppgaver
 • Å påta seg ansvar/oppgaver
 • Stress
 • Motivasjon
 • Bedre balanse jobb/privat
 • Konflikthåndtering
 • Kommunikasjonsvansker
 • Målsetting
 • Utforske egen personlighetstype
 • Jobbe med sterke/svake sider deg selv
 • Utviklingsplan

Se også muligheter med CoreProfile - personlighetstest med påfølgende coaching er en meget effektv måte for utvikling

Send forespørsel om ledig kapasitet

Coaching virker!
Les artikkel fra Aftenposten

NLP Utvikling AS - BedriftGruppe Coaching

Formålet med å coache flere sammen er å skape mer positiv synergieffekt i arbeidet.
Coaching kan brukes til å skape felles visjoner, mål, verdigrundlag og handleplaner.
Samarbeidet blir mer tydelig, og ikke minst mer motiverende for alle.

Coaching kan også brukes til å skape dialog på en måte som er anerkjennende og støttende, og som danner tillit og trygghet, og hvor gruppen kan oppnå en form for felles identitetsfølelse som også støtter individet og respekterer forskjeller.

Dette frigir energi til arbeidet, slik at personene i gruppen ikke behøver bruke så mange tanker på hvorfor og hvordan vi skal være sammen.

 • Hva er det overordnete målet med gruppearbeidet?
 • Hva er effekten av å nå målet, både for gruppen og for den enkelte?
 • Hva er deltagernes spesielle kompetanse, og i hvilken grad blir de brukt i gruppen?
 • Hva er deltagernes personlige egenskaper, og blir de benyttet?
 • I hvilken grad kjenner deltageren til forventningene fra de andre i/utenfor gruppen?
 • Ansvarsbevissthet – hvem gjør hva og når?

Enneagrammet i grupper:
En Enneagramcoach kjenner også til de ulike personlighetstrekk som typisk kommer til uttrykk i gruppens forskjellige faser. Og skal gruppen jobbe sammen over lang tid, kan det være hensiktsmessig at også gruppedeltagerne får kunnskap om Enneagrammet.
Se også muligheter med CoreTeamProfile

Send forespørsel om ledig kapasitet