Send oss epost Send epost

Hva er Enneagrammet?

Enneagrammet er en kommunikasjonsmodell med 9 forskjellige personlighetstyper, og hver deres måte å oppleve verden på. Enneagrammet gir en mulighet for å bedre forstå egen og andres reaksjonsmønstre i forskjellige situasjoner.
Dette gir oss et gunstig utgangspunkt for bedre kommunikasjon og personlig- og profesjonell utvikling

Enneagrammet – Bakgrunn
Ordet Enneagram kommer av gresk hvor ennea betyr ni, og gram betyr modell.
Enneagrammet består av elementer langt tilbake i tid. Den moderne versjon av Enneagrammet kom imidlertid frem i det 20. århundre, og i de siste tiår har systemet gjennomgått ytterligere forandringer. Enneagramforfattere som Naranjo, Helen Palmer, Kathy Hurley/Theodore Donson, og ikke minst Don Riso/Russ Hudson har inkludert moderne psykologiske ideer i systemet.

Enneagrammet – Fordeler

Bedrift
Enneagrammet brukes av stadig flere bedrifter som en kommunikasjonsplattform. Både som lederverktøy til å motivere og videreutvikle medarbeidere og teams, og som et redskap til lære om ledernes egne sterke og svake sider. På en ny og annerledes måte skaper det også respekt og forståelse for hverandres væremåte og mønstre, og er et viktig element i teamarbeid.

Personlig
Enneagrammet beskriver også en del mønstre som vi ikke engang er klar over. Og til personlig utvikling vil du lære mye om deg selv og hva som kan være dine utviklingsområder, som kan variere fra type til type. Og du får på en måte skreddersydd ditt utviklingsområdet uti fra de personlige tema og mål du har, og din enneagramtype.

Enneagrammet – På kurs
Der mange personlighetsmodeller bare beskriver ulik adferd, får du med Enneagrammet i tillegg også vite drivkraften/motivasjonen bak adferden. Dette er verdifull informasjon for deg selv, og ikke minst for å forstå de rundt deg bedre....

Modellen forbauser de fleste som lærer om den, fordi den på en presis og dyp måte forteller noe om oss selv. Informasjon som får oss til å forstå at vår egen måte å oppleve verden på, kun er en av mange mulige. Og den lærer oss hvorfor vår egen måte å kommunisere på noe ganger blir misforstått av mennesker av andre Enneagramtyper.

Kombiner gjerne med CoreProfile