Send oss epost Send epost

Om Coaching

Coaching på 3 nivåer:
Bevissthet - coaching på mål, nå-situasjon og handlingsplaner
Underbevisst - coaching på verdier og overbevisninger
Ubevissthet - coaching på essensielle drivkrefter og dyptgående forandringsprosesser

Den som blir coachet vet ikke nødvendigvis hvilket nivå temaet er på. Det kan være nødvendig å berøre alle disse nivåer for å få ønsket effekt. Velg derfor en coach som har ferdigheter nok til å romme alle disse nivåer:

Bevissthet
Her finner du problemer, utfordringer, oppgaver, mål og drømmer. Du trenger å lage en handlingsplanplan og utføre den. Oppfølging og justering underveis sikrer effektiv måloppnåelse
Coaching: Her kan du bruke en vanlig coach

Underbevissthet
I ditt underbevisste har du også problemer, utfordringer, mål og drømmer som styres av dine verdier og overbevisninger. Bevisstgjøring rundt dette vil gi deg svar på hva som er viktig for deg og riktig for deg. Dette er avgjørende for din motivasjon og dermed også for din måloppnåelse. Hinder på veien håndteres og mer støttende strategier og overbevisninger etableres
Coaching: Krever en sertifisert coach som kan jobbe med dine verdier og overbevisninger, og som kan håndtere eventuelle hinder som måtte dukke opp underveis.

Ubevisste
I ditt ubevisste har du dine essensielle problemer, utfordringer, oppgaver, mål og drømmer.
Det kan være fra tidligere opplevelser og erfaringer, ulike begrensninger og problem du ikke finner ut av, negative mønstre, tanker, følelser osv. Dette er elementer som kan hemme deg i din utvikling. Får du tilgang til de ubevisste drivkrefter og motivasjoner som ligger bak, får du samtidig vite hva det egentlig handler om. Endring her vil gi deg et mer helhetlig resultat og en rikere opplevelse, og samtidig få positive virkninger opp igjennom de andre nivåene (underbevisst og bevisst)
Coaching: Bruk en sertifisert coach som har kunnskap om de ulike personlighetstypenes ubevisste drivkrefter og mønstre. Og som kan stille spørsmål som når bak dine forsvarsmekanismer og samtidig kan romme reaksjoner forbundet med å oppdage "nye" sider av seg selv.

En NLP-Coach har mange kraftige verktøy for å raskt skape positiv forandring.
En Enneagram Coach har kjennskap til de personlighetstypene, og kan praktisere effektiv coaching.
Kombinasjonen av NLP og Enneagrammet i coaching gir deg en enestående mulighet til å oppleve effektivt coaching og nyttig forandringsarbeid

Om Coachen
En coach skaper en trygg plass mellom coach og coachee (den som blir coachet). Felles rammer for coaching blir satt i starten. En coach er underlagt full taushetsplikt. Det er coachee som bestemmer tema og mål, og som tar avgjørelser. Coachen er nøytral og bruker ulike metoder og kunnskap for å støtte coachee til å nå sine mål.

En Coach vil assistere deg til å:

· Øke dine prestasjoner
· Skape større bevissthet
· Finne løsninger og muligheter
· Oppleve situasjoner fra ulike perspektiv og abstraksjonsnivå
· Bruke ditt talent og dine ressurser bedre, og på flere områder i ditt liv
· Ha fokus på hva som er viktig og riktig for deg, det du virkelig ønsker
· Etablere mer støttende strategier og mønstre
· Skape større klarhet og balanse i ditt liv
· Sette mål, og nå mål
· Lage konkrete handlingsplaner

Hvem går til Coach?
Alt fra bedriftsledere og forskjellige utøvere, til privatpersoner i ulike faser av livet.
Mennesker som:
· Ønsker endring og utvikling
· Søker etter mening og inspirasjon
· Ønsker å komme i gang eller komme i mål
· Ønsker en mer positiv innflytelse på livet sitt
· Opplever forandringer i livet, og som vil håndtere det på en bedre måte
· Vil heve nivået sitt på ett eller flere områder
· Lengter etter en større balanse i livet
· Opplever at noe mangler
· Vil følge drømmen sin

Hvilke tema kommer en med til Coach?
Alt fra personer som vil ha det mer ryddig på skrivebordet sitt, til personer som vil finne meningen med livet.

Tema kan for eksempel være:
· Skifte jobb – en side vil bytte, en annen side holder deg igjen
· Utvikle seg i jobben
· Bli en bedre partner
· Bli en bedre leder
· Få større klarhet og bevissthet
· Kommunisere bedre med seg selv og andre
· Komme i gang med trening, studier, kosthold
· Øke selvtilliten
· Øke kreativiteten
· Stressmestring
· Være mer til stede
· Få mer trygghet

 

Hvor ofte må en gå til Coach for å få resultat?
Ingen fasit her, det kommer an på tema, utgangspunkt og ferdigheter til coachen.

Vurder Coaching med CoreProfile - Snarvei til resultat


NLP & Enneagram Trainer
HR Coach
Hugo André Hope
Mobil: 920 20 933
Mail: hugo@nlputvikling.no

Hvilken type coaching velger du?