Send oss epost Send epost

Hva er NLP

NLP er bygd opp rundt studier (modellering) av dyktige mennesker og deres ferdigheter, og hvordan de anvender sine evner for å skape suksess for seg selv og andre

NLP - Bakgrunn
Begrepet Neuro Lingvistisk Programmering ble startet av Richard Bandler og John Grinder på midten av 1970-tallet. Grinder og Bandler studerte/modellerte suksessfulle mennesker innefor ulike terapeutiske områder.
Hvilke metoder var felles for terapeutene med suksess? Det ville Grinder og Bandler lære, men også sette i system for å lære videre til andre. NLP har siden den gang spredd seg over hele verden, og blitt ett av de mest anerkjente utviklingsprogram for personlig vekst.

N = NEVRO: Informasjonen vi mottar gjennom våre 5 sanser (nervesystemet) og måten vi lagrer informasjon på, fører til ulike tilstander, opplevelser og handlinger

L = LINGVISTISK: Språket, verbalt og non-verbalt, påvirker våre sanser, tanker og adferd når vi kommuniserer med oss selv og andre.

P = PROGRAMMERING: Språk og nervesystem er satt i system for å skape forskjellige tilstander, opplevelser og handlinger. Vi programmerer oss selv (ubevisst) til å bli for eksempel tilfredse eller motløse, gjennom indre bilder, indre dialoger, tanker, erfaringer og følelser. Ved enkle teknikker kan vi omprogrammere oss selv (bevisst) til mer hensiktsmessige og ressursfylte tilstander

NLP anvendes i dag også til organisasjons- og lederutvikling, ved prestasjonsfremming og som kommunikasjonsplattform: NLP er universelt og brukes på tvers av fagfelt og i alle bransjer

I NLP linkes effektiv kommunikasjon og positiv psykologi med praktiske metoder for hvordan integrere dette i din hverdag, jobb og privat!

NLP - Fordeler
NLP er metoder for å bedre kommunikasjon og for å skape positive forandringer og fremgang. Med NLP utfordrer du dine etablerte tenkemåter/overbevisninger med forskjellig perspektiver og opplevelser. Det åpner opp for mer støttende tenkemåter/overbevisninger, som dermed gir deg nye muligheter for å nå dine mål.
NLP gir en ny dimensjon i hvordan du opplever deg selv og dine omgivelser på, samt en rekke modeller til praktisk bruk i din hverdag.
NLP er internasjonale standarder og fører til sertifiseringer. NLP er også en anerkjent og meget grundig form for coaching

NLP – På kurs
På NLP kurs lærer du deg praktiske metoder, teknikker og modeller utviklet etter studier/modellering av suksessfulle mennesker på ulike områder. Dette brukes i din egenutvikling, utvikling av andre, og organisasjonsutvikling. Du lærer essensielle elementer for hvor forskjellig vi håndterer vår informasjon på, og hvor forskjellig opplevelsen av det kan være. Kunnskap om dette gir flere muligheter for suksess i din kommunikasjon der du leder deg selv eller andre til motivasjon, positivt fokus, problemløsning, sette mål og nå mål. Du kan jobbe med egne tema og mål under utdanningen. På denne måten opplever du raskere effekten av NLP

Universelt
Metoder, teknikker og modeller i NLP er universelle. Det betyr at selv om mennesker har forskjellig utgangspunkt og mål med utdannelsen, så vil du oppleve at det du lærer er relevant for deg. For eksempel: En som er arbeidsledig har andre mål og behov enn en leder som vil videreutvikle seg. NLP tar du med deg i din hverdag, og integrerer det på din måte

NLP i bedriften

Se kursoversikt